Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

fredag 21 maj 2010

Här smörade ingen för Livsmedelsverket


”Smörupproret” i Kramfors fortsätter. Föräldrarna i den numera riksbekanta gruppen ordnade på onsdag kväll ett seminarium i Ådalsskolans aula. Två forskare var inbjudna att tala om Livsmedelsverkets kostråd och margarinets farlighet.

- Mötet är en reaktion på kommunledningens ensidighet, som har bara bjudit in Livsmedelsverkets experter, sa Åsa Järnström, en av initiativtagarna.

Seminariet var sponsrat av Centerpartiet i Kramfors, som stod för fika.

Den ena experten var Uffe Ravnskov, läkare och forskare, bosatt i Lund. Han hävdade att Livsmedelsverkets varningar för mättade fetter var helt omotiverade. Livsmedelsverket förlitar sig på forskarstudier, och majoriteten av forskarna är bundna till läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Dessutom låg prestige och inrutade vanor i vägen för en omprövning.

Ravnskogs uppfattning är att Livsmedelsverkets kostråd inte stämmer vid närmare granskning. Han påstod, förmodligen en smula provokativt att fett och kolesterol är hälsosamt, och att det i själva verket förhåller sig tvärtom:

- Svenska förskolebarn blir fetare ju mindre fett de äter!

Och den självklara slutsatsen blir då att margarin är inte bättre för barn än smör.

Den andra experten, Gunnar Lindgren från Göteborg, civilingenjör, musiker och amatörforskare, gick ännu längre. Enligt honom är margarin en helsyntetisk produkt, vars framställning genom ”brutal kemisk process” tillför så många kemikalier och tar bort så många naturliga ämnen, som till exempel vitaminer, att slutresultatet blir direkt hälsofarligt.

Lindgren trodde att många sjukdomar, som ADHD, astma, allergier och psykiska besvär kunde – åtminstone delvis – förklaras av giftiga kemikalier i organismen.

Efter de två föredragen vidtog en livlig diskussion bland de 50-tal åhörare som hade sökt sig till Ådalsskolan. Den allmänna uppfattningen var att barnens mat borde i större utsträckning vara närodlad och närproducerad, och det man kallar för ”naturlig”.

- Jag är inte kostexpert, men jag är expert på mina barn, sa Åsa Järnström.

Publicerat i Tidningen Ångermanland 2010-05-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar