Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

tisdag 31 maj 2011

Strixz vill vinna med Helena


Livet leker just nu för dansbandet Strixz från Kramfors. Med en ny sångerska och en semifinalplats i Härnösands Grand Prix-tävling hoppas man mycket på framtiden.

Bandet har hållit på sedan 1987. Den ende som är kvar från den tiden är gitarristen John Andersson. Också då var man med i en dansbandstävling.

– Det var här i Bollsta, säger John Andersson, och fortsätter.

– Jag minns inte vilken plats vi kom på, men vi var i alla fall inte sist. Och så kommer jag ihåg att Bert Karlsson var konferencier.

Nu har Strixz en ny sångerska, den i musiksammanhang välkända Helena Bruhn Hamberg. Hon har jobbat som sångerska på heltid i stort sett hela sitt liv, och har faktiskt för länge sedan ett förflutet som dansbandssångerska i Umeå med ett band som hette ”Nyans”.

Helena avslöjar hur hon blev värvad av Strixz:

– Jag var skyldig Peter Edlund, trummisen i bandet, en gentjänst sedan han har hoppat in som kock på vår restaurang på Sandslån. Så när han frågade kunde jag inte säga nej.

Hon tycker att musik alltid är roligt, och att det ska bli kul att sjunga med i ett dansband igen. Helena bidrar också med eget material, hon berättar att hon har samlat en hel del just dansbandslåtar på hög under lång tid. Hon har dessutom många järn i elden, och ska ha med sig Strixz på att göra lite andra saker. Bland annat har man ett showkoncept på gång till hösten, mer än så vill man inte avslöja, och allsång under sommaren i Nyland.

Men det som gäller närmast är Grand Prix-tävlingen under Härnösands Dansbandsfestival på Mellanholmen i juli. Man tävlar om titeln Årets Dansbandskomet, och intresset har varit stort för tävlingen som är den enda i sitt slag i Sverige under 2011. Banden kommer att bedömas av både publik och jury, med dansbarhet, publikkontakt, marknadsföring, musikalitet och låtval som viktiga komponenter.

– Vi blev faktiskt tillfrågade om vi ville vara med, och det alltid roligt att synas och höras, så vi tveka inte att tacka ja, säger bandets basist Stefan Forsman.

Från början var sex band med från hela Sverige. Strixz gick vidare till semifinal, och nu repeterar man för fullt för att komma väl förberedda till tävlingen. Bandets medlemmar säger samfällt med ett skratt att det viktigaste inte är att vinna, men att man tänker ge allt, och visst hoppas man lite att det ska gå hela vägen.

Skolornas framtid diskuterades i Ullånger


Skolfrågan i Kramfors fortsätter att engagera. Det var fullsatt igår kväll på Centrumhuset i Ullånger när studieförbundet Vuxenskolan hade kallat till möte för att diskutera nedläggningshotet.
- Det viktiga för oss är att skapa möjligheter till opinionsbildning, tack vare vår medverkan blir det inte partipolitik av frågan, sa Anders Ekblom från Vuxenskolan.

Också inledningsvis sa flera talare att man inte ville ha någon ”pajkastning”. Alla är medvetna om problemen med den vikande befolkningsutvecklingen, och att något måste göras.

Kvällens moderator, eller ordningsman som han själv föredrog att kalla sig, Clyde Lindström, underströk att mötets syfte var att klargöra frågorna, och utifrån det komma fram till klara och koncisa, välunderbyggda förslag.

Gunilla Nilsson Suikki, förvaltningschef på BKU-förvaltningen, och i praktiken kommunens skolchef, presenterade tjänstemannaförslaget, som hon själv bär största ansvaret för. Hon poängterade att hennes uppdrag var att frigöra pengar, inte att spara. Dessa pengar skulle användas till fler vuxna i skolan.

Enligt Gunilla Nilsson Suikkis redogörelse har skolorna i Kramfors ungefär samma kostnadsläge som riket i övrigt, utom när det gäller lokalkostnader. Dessa ligger skyhögt över genomsnittet i landet.

Förvaltningschef svarade enbart på frågor som klargjorde eventuella oklarheter i förslaget, däremot gavs det inget utrymme för debatt.

- Den diskussionen får politikerna ta, sa Gunilla Nilsson Suikki.

Birger Jonsson, en känd Höga Kustenprofil och tidigare rektor för Nordviksskolan, höll ett reflekterande och smått filosofiskt föredrag över temat ”Stad och land – alla behövs”. Hans stora poäng var att utvecklingen aldrig är linjär, utan snarare en vågrörelse, och att befolkningssiffrorna kommer att vända någon gång.

- Då är det viktigt att vi är beredda, och inte har sparat oss sönder och samman.

Efter en fikapaus ägnade man sig åt grupparbete, där konkreta förslag skulle tas fram, som sedan skulle sammanställas och överlämnas till ansvariga politiker.
Mötet i Ullånger var det första i en serie på tre, imorgon håller man till i Nora, och den 7 juni i Bollstabruk

måndag 30 maj 2011

Den ryska revolutionära demokratismens fader 200 år


För 200 år sedan föddes Vissarion Belinskij, rysk litteraturkritiker och filosof. I samtiden var han mest uppburen som litteraturkritiker, en uppfattning som knappast delas av eftervärlden.

Han var förvisso originell, ansåg till exempel att Dante var inte någon poet, och att James Fenimore Cooper var Shakespeares jämlike. Men hans idéer om att litteraturen måste vara "sann", med vilket han menade att litterturen ska vara minutiöst realistisk, och dessutom trogen de rätta politiska och filosofiska idealen, står inte särskilt högt i kurs längre.

Däremot var han betydelsefull i utvecklingen av den politiska radikalismen i Ryssland. Han samarbetade bland annat med Aleksander Herzen och Michail Bakunin. Den sistnämnde fyller för övrigt också år, han var exakt tre år yngre än Belinskij.
Grattis grabbar!

söndag 29 maj 2011

Veckan från hyllan 19


Förre justitieministern, fotbollspelaren och deckarförfattaren Thomas Bodström har skrivit en bok som avslöjar det som alla redan för länge sedan visste. Dessutom tycker han att socialdemokraterna ska förnya sig genom att sluta vara socialdemokrater.

Som justitieminister gjorde sig Bodström bemärkt genom att ge polisen Stasi-liknande befogenheter i jakten på fildelare, och genom beslutet att bygga nya superfängelser.

I sin bok med den kittlande titeln "Inifrån" lyckas Bodström också framföra påståendet att när han blev något överraskande utnämnd till justitieminister visste inte Göran Persson om att hans far Lennart Bodström (om vilken HasseåTage sa att "det enda han har lidit av är TCO") hade varit både utbildnings- och utrikesminister, kompis med Palme och en självklar medlem i den socialdemokratiska makteliten.


Därmed ansluter han Persson till den långa raden av politiker som ingenting vet och ingenting fattar, som Gösta Bohman, Björn Rosengren, och ja, nu senast också Hans Majestät.

I Joseph Hellers roman "God som guld" vill huvudpersonen mycket gärna komma med i presidentens rådgivarstab (det är säkert närmare 30 år sedan jag läste boken, så jag ber läsarna om överseende med eventuella detaljfel). Han träffar sina gamla studiekamrater, i allmänhet personer han ser ner på, men som har lyckats avancera mycket högre upp än han, och försöker övertyga dem om sina förtjänster och eventuell nytta han skulle kunna göra för presidenten.

Under dessa samtal råkar han, som det ofta blir, kläcka ur sig diverse banaliteter, som väcker hans interlokutörers förtjusning. Till hans stora förvåning blir dessa tomma fraser till en del av presidentens politik. Det hela ändar i att ett så totalt banalt påstående som "det går aldrig som man har tänkt sig" blir en grundbult i USA: politik.

Som politisk satir är det storslaget. Ännu bättre är Hellers mästerverk "Moment 22". Den behövs idag som ett korrektiv till världens galenskap.

Kulturtorget vecka 21


1. Mösspåtagning i flera gymnasier i landskapet. Vilken är din favoritstudentskildring i konst/litteratur/film?

Utan tvekan filmen "Hets". Det visar så övertygande att när allt snicksnack är skippat handlar skolans uppgift ytterst bara om att fostra fogliga samhällsmedlemmar. Kunskap går att skaffa snabbare och bättre på andra sätt.

2. Kramfors har, vid sidan av Umeå, gjort den största konstsatsningen efter Botniabanan (invigning lördag). Man kan annars undra varför man ser så lite konst från just tågfönstret?

Man ser ingenting eftersom det går alldeles för fort. Det är hemligheten bakom den stora SJ-konspirationen. Det är egentligen konstintresse som ligger bakom alla inställda tåg och tågförseningar. Vi ska hinna se konst! Det är inget misslyckande från SJ-ledningen sida, det är en medveten strategi från passionerade konstentusiaster.


3. Bolsjojbaletten sänder live (baletten Coppelia) på lördag till 25 platser i landet, främst storstäder. Och så till lilla Gideågården. Vad tror vi om högkultur till glesbygden?

Människor i glesbygd är inte annorlunda än folk på andra ställen, och behöver kultur på samma sätt. Vad som fattas är däremot mer glesbygd i högkulturen. Vi ser fram emot nyskrivna operor som "Barberaren i Sollefteå", "Det förtrollade dragspelet", "Figos bröllop", och "Madame Surströmming".

onsdag 25 maj 2011

Höga Kusten tar strid för sina skolor


Det är upprorsstämning i Höga Kusten. Nordingrå Intresse- och Företagarförening kallade på tisdag till möte för att protestera mot förslaget om skolnedläggning. Uppslutning var stor i Kusthallen i Nordingrå.
- Nu ska vi finna argument för vår sak och diskutera hur vi kan påverka processen, sa intresseföreningens viceordförande Elisabeth Melin.

Johan Nordenmark, tidigare lärare i Nordingrå, inledde med att läsa högt tjänstemannaförslaget, som bland annat föreslår att samtliga skolor i Höga Kusten läggs ner. Många skakade ogillande på huvudet under uppläsningen, och kommentarer som ”Det är ett stort skämt!”, ”Allt läggs ner här!” hördes bland publiken.
Nordenmark avslutade med att uppmana de församlade att vara positiva och komma med kreativa förslag istället för att ägna sig åt ”pajkastning”.

- Här finns ändå inga måltavlor, sa han.

Flera talare uttryckte uppfattningen att skolorna är en ödesfråga för hela bygden och det är vitalt för områdets fortsatta överlevnad att det finns skolor kvar. Carina Gradin, lärare på Nordingråskolan, berättade att det just nu finns 85 elever på skolan, och att fram till 2017 kommer det att finnas minst 65 barn, vilket hon ansåg vara fullt tillräckligt för att bedriva en bra pedagogisk verksamhet.

Flera stycken ansåg dessutom att man borde satsa offensivt och försöka vända befolkningsutvecklingen. Det finns redan siffror som antyder att trenden har vänt.
Erik Lundberg, lärare vid Höga Kusten-skolan, påpekade att skolorna i området uppvisade resultat på de nationella proven som låg bland den bästa tredjedelen i hela landet, och var långt högre än vad skolorna i centralorten uppnådde.

Carl-Gustav Nordin, platschef på Polarbröd i Omne, anlade ett företagarperspektiv på frågan.

- Här ute i Höga Kusten finns det ovanligt många företag, entreprenörsandan är god, sa han.
De flesta företag är familjeägda, och skolor i området är av största vikt för att klara det framtida behovet av arbetskraft, en nedläggning riskerade däremot medföra stora rekryteringsproblem.

Flera förslag framfördes om satsningar för utveckla bygden. Bland annat togs upp byggande av fler lägenheter i området. Den ende närvarande politikern från Bku-nämnden Michael Steger (M) tyckte att förslaget var ”skitdåligt”, och antydde skapandet av en friskola.

Efter den mycket livliga debatten bjöds det på fika, och därefter avslutade man med grupparbeten, där konkreta förslag diskuterades fram.

- Dessa förslag ska vi ta med oss till framtida diskussioner, sa Elisabeth Melin.

tisdag 24 maj 2011

Stilla flyter tiden


Idag firar alla någon som heter Bob och fyller år.

Jag vill gärna uppmärksamma ett annat födelsedagsbarn, född denna dag 1905, och gick ur tiden 1984.
Ryske Michail Sjolochov fick Nobelpriset i litteratur 1965, framför allt för sitt kosackepos från tiden för inbördeskriget "Stilla flyter Don". Det är 1900-talets största episka mästerverk.

Trots priset förmörkades hans senare år av groteska anklagelser om plagiat. Och han ses också ofta, ganska orättvist tycker jag, som stalinismens litterära knähund.

Det ändrar inte det faktum att han är en av de absolut största i den ryska litteraturen. Grattis Michail Alexandrovitj!

måndag 23 maj 2011

Kreativa elever ställer ut i Kramfors


Ådalsskolans estet- och medialinje hade på fredag vernissage för sin årliga utställning på konsthallen i Kramfors. Det gemensamma temat var Kreativitet, och man ställde ut både bildkonst i olika tekniker och foto.
- Det är alltid en mycket uppskattad utställning, till glädje för hela Kramfors, men kanske mest för utställarnas familjer, sa Ninni Melander, ansvarig för konsthallen.

Också eleverna och deras lärare utryckte glädje och tacksamhet över möjligheten att få ställa ut i en riktig konsthall. Vernissagen var också mycket välbesökt.

Det är årskurs tre på respektive linje som ställer ut. Eleverna på medialinjen, som visade upp foto, hade en konkret uppgift, nämligen att ta bilder på ansikten. Det är första gången man använder sig av ett sådant upplägg, och resultatet blev ett spännande kollage av ungt, gammalt, arrangerat och spontant naturligt.

För esteterna däremot var ämnet valfritt. Olika tekniker visades upp, bland annat akryl. Den vanligaste trenden emellertid tycks vara digitalt skapande, att i olika dataprogram, främst Photoshop, få fram former och färger med den stora nyansrikedom som programmen erbjuder.

- För tio år sedan var motståndet mycket stort, men de senaste fem-sex åren har digitalt skapande inte bara blivit accepterat, utan dominerar alltmer konstvärlden, säger Lars Åhlin, bildlärare på Ådalsskolans estetlinje.

Ungt hantverk på konsthallen i Kramfors


På lördag i samband med Träakademiens vernissage på konsthallen i Kramfors dubbades vid en sluten ceremoni tre gesäller, två möbelsnickare och en smed. Det är första gången på 37 år som möbelsnickargesäller dubbas i Västernorrland.

På vernissagen kunde sedan den stora publiken beskåda alla gesällproven, liksom alla examensstudenternas alster, och kunde även få en exklusiv visning av de nydubbade gesällerna av deras gesällprovarbeten.

Joel Sundkvist, som är klassisk gitarrist från Sundsvall, framförde att par stycken, både klassisk musik och blues, på gitarrer byggda av examensstudenten Marcus Halse.

söndag 22 maj 2011

Veckan från hyllan 18


"The harder they come, the harder they fall." Förnedrande bilder på IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn i handbojor har kablats ut över hela världen. Den vanliga debatten är i full gång. Som vanligt är det inte gott att veta vad som är sant. Juridiskt är han naturligtvis oskyldig tills motsatsen har bevisats, det är en grundläggande och mycket viktig rättsprincip, som tyvärr ofta glöms bort, och det pekas finger både hit och dit.

Strauss-Kahn är en offentlig person, och det förvånar inte att det finns synpunkter på det som hände, eller i varje fall påstås ha hänt. I synnerhet som karln har ett visst rykte om sig att ha svårt att behålla byxorna på, om man säger så.

Nya uppgifter har tillkommit som rör till det ännu mera. Ytterligare en städerska skulle ha varit inne i Strauss-Kahns svit samtidigt (!). Hon kanske är släkt med Björn Rosengren, ni vet, han som var på porrklubb utan att fatta att det var en porrklubb. Dessutom sägs klockslagen inte stämma.

Strauss-Kahns försvar gör inte saken bättre. Han är totalt oskyldig, och har alibi. Men, skulle det ha varit något hunky-punky i alla fall, då var det helt och hållet frivilligt. Hmm.

Förhoppningsvis får vi reda på sanningen så småningom.

Tills vidare får vi nöja oss med att gotta oss i Strauss-Kahns förnedring. För alla vackra rättsprinciper till trots upplever fler än jag en stor skadeglädje när maktens män (men inte kvinnor, tror jag) faller från sina höga piedestaler. Nu kommer de inte undan med sina svinerier! De ska minsann inte tro att de är nåt! Till syvende och sist är de folk som du och jag!

Skadeglädjen innehåller nog ett mått av rättvisetänkande. Vi vill så gärna tro på de ideal som sägs styra vårt samhälle, och vi blir alltid lika glada när det dyker upp exempel som bekräftar det.

I Tom Wolfes "Fåfängans fyrverkeri" skildras livfullt en mäktig mans fall. Romanen är en svidande vidräkning med 80-talets triumferande rövarkapitalism, och alla dessa nyrika börsklippare som ser sig själva som "universums härskare".

En av dessa marknadsmatadorer faller på eget grepp, skulle man kunna säga, och förvandlas undan för undan till ett värnlöst offer. Som det inte ens är synd om. Det finns alltid någon som är mäktigare och rikare, och det behövs inte mycket, oftast bara att man driver sin arrogans och ryggradslöshet lite för långt, så är det kört. Varken pengar eller inflytande räcker nu längre, och vänner finns det plötsligt inga.

Trots sin schvungfulla ytlighet är Tom Wolfes roman klart läsvärd, och har en hel del att säga om vår sköna nyrika värld.

fredag 20 maj 2011

Det finns ett liv före döden


TEATER
Den som lever får dö
Av Rasmus Lindberg
Jämtlands läns teater/Estrad Norr
Regi: Olle Törnqvist
Scenografi/Kostym: Anna Erlandsson
Kompositör: Jens Comén
I rollerna: Anita Nyman, Linda Birgersson, Gustav Kling, Jalle Lindblad
Scen: Svanö Folkets hus, Kramfors

En allt större andel av befolkningen utgörs av äldre personer. Och får man tro Maurice Chevalier att ålderdomen är inte så tokig om man betänker alternativet, blir det en alldeles utmärkt utgångspunkt för reflektioner kring Livet.

Jämtlands läns teaterns drama ”Den som lever får dö” är ett triangeldrama med tre gamla människor, som av allt att döma inte har så långt kvar att leva, ja den ena av dem har rent av fått sin dödsdom. Det hindrar dem inte från att fortsätta att förpesta livet för sig själva och varandra.

De två manliga huvudpersonerna är bröder, in i döden avundsjuka på varandra, ständigt bekymrade för vad den andre har eller kan tänkas få istället för att ta vara på glädjeämnen i sina egna liv. Deras gemensamma ungdomskärlek får ingen ordning på sina förvirrade minnen och flyr in i demens.

Som en varnande skugga finns där också hela tiden Therese från hemtjänsten. Hon har precis gått genom en jobbig skilsmässa och kan knappt öppna munnen utan att berätta om alla oförrätter som hon har utsatts för.

Det blir en skruvad komedi med rapp dialog som förmår att vara absurd utan att förfalla åt lyteskomik (jag förlåter till och med repliken med ”ett dussin gamla russin”). Minnen och levnadsöden glider isär för att sedan löpa parallellt och med livets vanliga brist på logik kan de också sammanfalla på ett oväntat sätt.

Skådespelarna gör eminenta insatser. Linda Birgerssons Therese är bräcklig och olycklig utan att helt ge upp. Anita Nyman klarar av att vara på gränsen till demens med alla sinnen i behåll, lite av kvällens höjdpunkt. Gustav Klings förfördelade broder har en stirrigt orolig närvaro som hela tiden hotar att explodera. Hans motspelare Jalle Lindblad är en streber och översittare som döljer en inre osäkerhet bakom manisk verksamhet och strävan efter yttre framgång.

Eftersom det är en komedi blir det ett lyckligt slut, som är både övertygande och hoppingivande. Det finns ett liv före döden. Och det är värt att leva.

Kulturtorget vecka 20


1. Författaren Birgitta Trotzig gick bort och får en efterträdare i Svenska Akademien. Borde det vara en kvinna (12 av 18 ledamöter är män idag) Har ni något förslag rentav?

Kompetenta kvinnor är det ingen brist på, så det borde vara självklart. Varför inte Agneta Pleijel, en duktig författare och publicist, och dessutom en sann intellektuell med starka bildningsideal. Eller en översättare, och då borde Lena E. Heyman, som har översatt Bolaño, vara självskriven. Vi får se vad Svenska Gubbakademien kommer upp med.

2. Kammarmusikfestivalen i Härnösand har en exklusiv konsert för bara 30 personer på lördag kväll (Lotstugan) och domkyrkan har få platser under ombyggnationen. Är ”svårt att få plats” extra lockande?

Naturligtvis är det extra lockande, i likhet med allt exklusivt. Det ultimata musikevenemanget blir den hemliga konserten, att spela helt utan publik. Fatta vilken dragningskraft!

3. Nobelpristagaren Sigrid Undset föddes det här datumet. Nobelpristagaren Verner von Heidenstam dog det här datumet. Vilket är viktigast att hedra; ett födelsedatum eller ett dödsdatum?

Båda bör uppmärksammas. Rent spontant tycker jag förstås att födelsedagar ska hedras i första hand, då de är markerar en glädjefylld början, medan dödsdagar är mer för att stilla sörja. Men jag är fördomsfull nog att göra ett undantag för ärketönten Verner von, och tycker gott man kan i första hand hedra hans bortgång.

torsdag 19 maj 2011

Östtyskland – ett eget universum


ROMAN
Tornet
Uwe Tellkamp.
Övers: Aimeé Delblanc.
Bonniers, 2011

Tornet är en berättelse om Östtysklands sista år, den börjar efter Brezjnevs död vintern 1982 och slutar den oförglömliga dagen den 9 november 1989. Sådana romaner skrivs inte längre, det är en episk skildring på nästan tusen sidor. ”Tornet” är namnet på ett bostadskvarter i Dresden, och i förgrunden står ett antal familjer som bor där. Det är svårt att inte göra en parallell till Thomas Manns Huset Buddenbrook. Manns krönika har undertiteln Historien om en familjs förfall, medan Tellkamps är En historia från ett sjunket land.

Miljön är emellertid helt annorlunda. Tornet i titeln syftar på en isolerad plats, svårtillgänglig och samtidigt svår att lämna. Boken är också uppbyggd så att landet DDR framstår som en avgränsad plats, ett universum helt för sig självt, nästan som om världen utanför inte fanns. Västtyskland kallas kort och gott, och föga kärleksfullt, för ”den andra sidan”. (Jag minns att i Förbundsrepubliken var man inte sämre och benämnde alltid DDR som ”Ostzone”.)
Undertitelns ”sjunket land” syftar också på en ö, och det är lätt att associera till det sjunkna Atlantis, som ju enligt Platon var ett utopiskt idealsamhälle. Bildandet av DDR var resultatet av att Sovjet ville flytta fram sina positioner efter andra världskrigets segerrika avslutning, och en delning av Tyskland stöddes mer eller mindre öppet av Frankrike och Storbritannien, som fruktade ett starkt Tyskland.
För de tyska kommunister som byggde upp Östtyskland var ambitionen tydligt att skapa ett bättre Tyskland. Bättre än Weimarrepublikens instabila och socialt sönderslitna parlamentariska demokrati, den som resulterade i nazism och en katastrof för landet, men också bättre än det kapitalistiska Västtyskland, som ansågs revanschistiskt och kontrollerat av gamla nazister, och som led av oöverstigliga klassklyftor.
DDR:s politiska ledare var inga duvungar. Många av dem var härdade i kampen mot nazismen, många hade suttit i koncentrationsläger, medan andra överlevde utrensningarna i Sovjet. Deras inställning till demokrati i allmänhet, och dess parlamentariska variant i synnerhet, var starkt färgad av deras traumatiska upplevelser av vad denna demokrati kan leda till, och de var bergfast beslutna att detta inte fick hända igen.

Det är svårt att inte se skapelsen DDR som ett resultat av antinazismen. Samtidigt bär många av landets medborgare på erfarenheter och upplevelser av helt andra rädslor och trauman. Utan att göra mycket väsen av sig återkommer datumet den 13 februari genom hela boken. Det var då som allierat flyg la hela staden Dresden i ruiner under en hel dags och natts skoningslösa brandbombningar. Rysshatet är utbrett i en nästan ofattbar omfattning.
Östtyskland är kontrasterna land, och den största motsättning som präglar landet är mellan höga ideal och krass verklighet. Även om romanen ger uttryck för en hatkärlek, är resultatet som Tellkamp skildrar det i romanen nedslående. Landet halkar efter den teknologiska utvecklingen, det råder ständig brist på det mesta, miljöförstöringen är förfärande. Människorna hankar sig fram genom kontakter och utbyte av tjänster, korruptionen flödar, och på tryggt avstånd lever i all välmåga de styrandes röda aristokrati.

Det råder en atmosfär av ständig rädsla och misstänksamhet. Vem i den närmaste kretsen är angivare? Vad vågar man säga hemma, på jobbet, bland bekanta? ”Den största lump i varje land – är och var en denunciant!”, som den folkdemokratiska humor så fyndigt får till det.
En av bokens mer framträdande personer är den unge Christian, visserligen en fiktiv figur, men inte desto mindre säkert något av författarens alter ego. Hans familj tillhör vad man skulle kunna kalla för bildad medelklass, och de olika familjemedlemmarnas attityd till systemet varierar från öppet kritiskt till anpassning, med flera nyanser där emellan. Den gemensamma nämnaren i deras sätt att hantera verkligheten är en brinnande vurm för kulturen i alla dess former, konst, musik, litteratur. Trots begränsningar onekligen en av DDR:s landvinningar.
Inriktningen på de övre skikten i samhället, hur än insiktsfull den är, utgör ändå en svaghet i boken. Arbetarklassen lyser i stort sett med sin frånvaro, och i den mån det dyker upp livs levande arbetare, tecknas de tillyxat och stereotypt.
Christian går genom skolan – som får vår Jan Björklund att framstå som en flummig mes – med toppbetyg, och för att säkra sin möjlighet till medicinstudier tvingas han, med säregen östtysk logik, till en ”frivilligt” förlängd värnplikt på tre år.

I den Nationella Folkarmén finns det inga fackföreningar, men däremot rejält med preussisk kadaverdisciplin, pennalism, översitteri och ren sadism. Vi är långt borta från Oktoberrevolutionens ideal om en demokratisk folkets armé. Naturligtvis slutar det illa för den känslige och grubblande Christian i en brutalt upprörande historia. Symptomatiskt är att han inte döms för det han har gjort – i ett vredesutbrott hotar han en officer med en yxa – utan för det han säger, han kallar nämligen arbetar- och bondestaten för ett ”skitland”.
Tellkamp är en konstnärligt mycket medveten författare. Detaljrikedomen som fångar in verkligheten så precist, och hans djupgående kunskaper på vitt skilda områden, imponerar stort. Hans språk ger en djupare känsla för tyskans enorma rikedom. Trots att romanen i grunden är en episk skildring och stilen övervägande realistisk, använder sig Tellkamp också av andra litterära grepp, inklippta fragment ur dagböcker, brev, och officiella dokument. Här finns också febriga drömsekvenser i bästa surrealistiska stil.

Det är ingen tvekan om att översättaren Aimeé Delblanc har gjort en heroisk insats med ett sensationellt gott resultat.
Med stor känslighet tecknar Tellkamp bilden av ett ovanligt universum på väg mot sin egen undergång. Genom de finaste nyanserna får han fram hur sprickorna växer, samtidigt som rädslan viker undan. Romanen slutar med klockors ödesdigra klang över staden Dresden, stämningen påminner mest om en krigssituation strax innan det stora nederlaget, och överallt skallar ropen ”Vi är ett folk!”. Det skulle inte dröja länge förrän det visade sig vara falsk matematik.
Boken avslutas abrupt med ett kolon: sista ordet är ännu inte sagt.
Tornet är ett litterärt mästerverk och en ideologisk utmaning.

Ådalen 31 kastar politiska skuggor


Regnet tilltar och det är kallt som det bara kan vara i Norrland i maj när våren vägrar att infinna sig. Några hundra personer samlas i Lunde för ett symboliskt demonstrationståg till Minnesmärket vid Lunde folkets hus.

Majdagen den 14 för 80 år sedan var däremot strålande vacker. Det var varmt, och visserligen en torsdag men eftersom det var Kristi himmelfärdsdag var alla lediga, inte bara de strejkande. Fler och fler samlades utanför Frånö folkets hus, där de fackliga ledarna hade överläggningar och generalstrejk diskuterades. När folkmassan tröttnade på att vänta och satte iväg mot Lunde där strejkbrytarna höll till var det så många som mellan tre och fyra tusen. Väl framme i Lunde hade fler anslutit och demonstrationståget räknade upp till fem tusen personer. De hade tillryggalagt en sträcka på drygt en halvmil. Men som min granne Bengt, för övrigt uppvuxen i Lunde, säger, var man på den tid van att ”knata hur långt som helst”.

När man studerar platsens topografi idag ser man direkt att det var som upplagt för en stor olycka, en idealisk plats för en massaker. Vägen svänger på ett sådant sätt att de flesta i tåget inte kunde se, och förmodligen inte heller höra, vad som hände i täten. Precis efter svängen går vägen nerför i smal flaskhals. Det är som en fälla, och blotta tanken på en folkmassa som beskjuts här av kulsprutor får mig att darra av rädsla. 80 år senare skakar vi tack och lov bara av kyla.

”Arbetets söner” spelas. Kramfors arbetarekommuns ordförande Thomas Näsholm hälsar välkommen, och lämnar över ordet till en av dagens två huvudtalare, IF Metalls ordförande Stefan Löfvén, som stolt påpekar att han är uppvuxen i Ådalen, bara fem mil från Lunde.

Samma dag uppmanar den liberale ledarskribenten i Tidningen Ångermanland, bygdens enda dagstidning, som kuriöst nog har två ledarsidor, en liberal och en ”grundad på socialdemokratiska värderingar”, att ”80-årsdagen högtidlighålls med lite mer respekt för människorna som dog då och för människorna som lever idag”. Anders Rönnmark, som han heter, är många gånger en egensinnig skribent, och bara det faktum att en borgerlig ledarskribent tar upp ämnet Ådalen 31 och vill hedra minnet är en mindre sensation, tidigare har händelsen alltid förbigåtts med generad tystnad i den borgerliga pressen.

Vad menar han då med ”lite mer respekt”? Jo, att inte göra partipolitik av högtidlighållandet, och framför allt att inte göra ”långsökta” paralleller till dagens politiska situation.

Vilket är precis vad Löfvén gör. Han konstaterar att även om vi lever i ett annorlunda samhälle idag är mycket sig likt från förr.

– I Sverige beskjuts vi inte längre men det innebär inte att våra rättigheter kan tas för självklara.

Han tar upp arbetslösheten, det försämrade socialförsäkringssystemet, arbetsgivarnas krav på lägre löner, större ”flexibilitet”, och deras angrepp på kollektivavtalen.

– Sammanfattningsvis ser vi även idag ett samhälle med ökade klyftor och större sociala orättvisor.

Löfvén talade också mycket om internationell solidaritet, och påpekade att det i många länder fortfarande är förenat med livsfara att bedriva facklig verksamhet.
Också Lars Ohly gjorde kopplingar mellan tragedin i Ådalen och dagens situation i sitt engagerade och välformulerade tal. Han kritiserade skarpt avskaffandet av den allmänna värnplikten – de som sköt 1931 var stamanställda, inte värnpliktiga, som misstroddes av militärledningen. Han var också kritisk till att militär åter kan användas i fredstid, något som förbjöds som ett resultat av händelserna i Ådalen 31.

– Konflikträtten är hotad och militär kan nu i Sverige faktiskt användas i inrikeskonflikt igen så därför är det viktigt att titta framåt men aldrig glömma, sa Lars Ohly.

Det här är ett känsligt ämne för socialdemokraterna eftersom beslutet togs under Göran Perssons regeringstid. Förmodligen var det anledningen till att SAP bröt upp från det gemensamma högtidlighållandet som planerades 2006 till 75-årsminnet, och det hölls två olika ceremonier. I år var gammal groll dock glömt och begravt, och enigheten var total. Löfvén och Ohly la ner tillsammans en gemensam krans vid de stupades grav på Gudmundrå kyrkogård.

Efter talen var det teater, det var skådespelare från Sollefteå amatörteater som framförde en scen ur Birger Normans pjäs om Ådalen 31 *Sol, vad vill du mig?*. Den har tjänat som förlaga både åt Bo Widerbergs film *Ådalen 31*, som för övrigt visades under hela tiden i Lunde Folkets hus, och för musikalen *En vacker dag*.
Scenen föreställer ett tänkt samtal kvällen innan den ödesdigra dagen i maj 1931 mellan en kommunistisk agitator och kapten Mesterton, befälhavaren för truppen från Sollefteå, och den som kommer att ge order om eldgivning mot demonstranter.

Här skildras Mesterton, precis som i Normans *Ådalen 31*, som en vek känslig själ, fel person på fel plats vid fel tidpunkt. Den bilden motsägs av flera av mina äldre grannar, som hade det tveksamma nöjet att göra sin värnplikt i Sollefteå under åren närmast före, där de hade Mesterton som befäl, och de beskriver samstämmigt honom som ”ett svin”. Den uppfattningen kan naturligtvis vara färgad av händelserna i Lunde 1931.

Birger Norman är ju den som har präglat den moderna synen på Ådalshändelserna, främst genom sitt klassiska mästerverk *Ådalen 31*, som publicerades 1968, och här kan man verkligen tala om rätt tajming. Boken finns i nyutgåva på Murbruk förlag.
Tidigare var den officiella bilden helt annorlunda, som professor Roger Johansson visar i sin förnämliga avhandling *Kampen om historien – Ådalen 1931*. Per Albin Hansson tar avstånd från bråkiga arbetare, det är inte så politik ska bedrivas. När den folkliga vreden efter Ådalen 31 hjälper socialdemokraterna året därpå att erövra regeringsmakten kommer Ådalshändelserna istället i kläm med folkhemstanken och samförståndsandan. En tystnadens kultur råder inom socialdemokratin ända fram tills valnederlaget 1976.

Här i Ådalen har händelserna 1931 länge varit tabubelagda. Janne Mellander, som är ansvarig för turismen i Kramfors, är uppvuxen i Sprängsviken, en liten ort två kilometer från Lunde, och den plats där militären från Sollefteå klev av tåget.

– Vi fick aldrig lära oss någonting om Ådalen 31 i skolan, säger Janne.

Han kan se Ådalen 31 som en tillgång för kommunen, och sitt arbete för att locka hit turister. Det är viktigt att kunna sin egen historia, och vara stolt över den, det tror han främjar utvecklingen på orten. Och det som hände 1931 var en milstolpe i den svenska arbetarrörelsens historia, ja den moderna svenska historien över huvudtaget. Det finns en hel del turism kopplad till Ådalen 31, påpekar Janne Mellander, och nämner ett par danskar som besökte Kramfors nyligen efter att ha sett Bo Widerbergs film ”Ådalen 31”. De blev nyfikna på platsen där filmen utspelades och ville besöka den.

– Vi får bara passa oss så att det inte blir samma sorts morbida turism som de har i Kambodja, med visningar av skallar och massgravar, säger Janne.

Konstnären Janne Björkman har gjort en konstinstallation, som består av en lång rad tavlor runt om i Kramfors som beskriver i ord och bild vad som hände de där två dagarna för 80 år sedan. Sandviken, Strömnäs, Sprängsviken, Frånö, torget i Kramfors, överallt kan man se tavlorna, som står där som en påminnelse om det som hänt. Janne Björkman kallar det för ”dagbok”.

– Det är som spår i landskapet, säger han. Om vi inte märker ut de platserna finns där ingenting som minner om det som har hänt där en gång, inte ett spår.

Göran Greider har förmodligen rätt i sin djuplodande och ömsint skrivna artikel i DN (8/5) att Ådalen 31 har format det moderna svenska samhället. Lika sant är att detta samhälle håller sakta och bit för bit på att slås sönder. Lyckligtvis verkar allt fler, inte minst socialdemokrater, upptäcka det.

Det kanske mest positiva denna regniga och iskalla dag i Lunde är när Thomas Näsholm säger till mig inne på Lunde folkets hus:

– Vad roligt att så många unga var med idag!


INTERVJUER

Ingbritt Wallin och Ernst Eriksson

Ernst Eriksson var åtta år gammal och hans syster Ingbritt tre när deras pappa Viktor sköts ihjäl i Lunde den 14 maj 1931. Ingbritt var alldeles för liten för att komma ihåg något av dessa händelser, men Ernst minns:
– Det var mycket oroligt hemma, ingen ville säga sanningen.
Han tror att en anledning till att man ville hålla hela saken hemlig till en början var att de döda skulle identifieras först. Ernst har klara minnen från begravningen, ”det var så mycket folk”.
De hade ytterligare två syskon, och deras mamma blev efter faderns tragiska död ensam med fyra barn. Viktor Eriksson hade arbetat på pappersbruket i Väja, och familjen bodde i bolagets hus. Så fort de blev efter med hyran efter pappas död tvingades de att flytta.
– Det var kvickt på den tiden, säger Ingbritt.
Familjen fick stöd från den insamling till de dödades familjer som hade genomförts i hela landet. Ernst minns inte riktigt om det var fem eller 25 öre per barn, men han kommer tydligt ihåg att de kände sig som fattighjon. Mamma klagade alltid på att kassören som betalade ut pengarna var så otrevlig. Hon började arbeta på en brädgård för att försörja familjen.


Göte Jönsson

Göte Jönsson är 92 år gammal. Han bor i ett eget hus i Lunde. Han är född och uppvuxen i detta lilla samhälle någon mil söder om Kramfors, här har han bott hela sitt liv. Han har arbetat som järnarbetare på varvet här i Lunde.
1931 var Göte 13 år. Han berättar att den dagen stod han på en ”lägda”, vilket är ångermanländska är öppet fält, och egentligen betyder oplöjd åker, inte mer än hundra meter från var det hände, med utsikt över hela området.
– Det var hetsigt redan dan före, flera dagar innan. Två strejkbrytare från Stockholm släpades nerför backen, samma väg som demonstrationståget skulle gå senare, ner till hamnen, och tvingades göra avbön och lova att åka tillbaka hem.
Dagen innan hade militär kommit från Sollefteå. Stämningen var mycket upprörd. Från sin utsiktspunkt såg Göte alla militärposteringarna. Han såg också när demonstrationståget dök upp, det var otroligt många människor, och i spetsen för tåget spelade några musik.
– Jag såg hur en militär vräktes ner från hästen. Sedan började de skjuta.
– Demonstrationståget fortsatte att tränga på, många sprang i panik. Det var ruggigt.
Göte blev också rädd och stack hem. Han minns att det inte långt därefter stod klart för alla att många blev dödade. Han kommer också ihåg ilskan som härskade då, särskilt minns han en person som stod på berget i Lunde och skrek och skällde på militären.

Kurt Söderberg

Trots att Kurt Söderberg inte var ens född då, har skotten i Ådalen för alltid satt sin prägel på hans liv.
I maj 1931 var Kurts mamma gravid. Hon var modist och höll på at inreda en ny butik i Frånö utanför Kramfors. Hennes man Erik Bergström hjälpte henne, när det kom ett bud om att det drog ihop sig till ett stormöte i Folkets hus. Erik gick dit, och anslöt senare till det väldiga demonstrationståget som avgick mot Lunde. Han kom aldrig tillbaka. Han blev ett de fem offer för militärens kulor. Kurt fick aldrig träffa sin pappa.
– Jag föddes den 6 november, Gustav Adolfsdagen, säger Kurt Söderberg med ett ironiskt leende.

Intervjuerna finns att läsa i sin helhet i Murbruk förlags utgåva av Birger Normans *Ådalen 31* och på www.adalen1931.se

måndag 16 maj 2011

80 år efter skotten i Ådalen i enighetens tecken


Många slöt upp för att högtidlighålla 80 års minnet av skotten i Ådalen. Trots regn och kylslaget väder kom det flera hundra till Lunde. Ett symboliskt demonstrationståg gick från Bilmuseet till monumentet vid Lunde Folkets hus. Där de blev det tal av både Metalls Stefan Löfvén och Vänsterpartiets Lars Ohly.

- Otroligt positivt att så många unga var med idag, tyckte Thomas Näsholm, ordförande i Kramfors Arbetarekommun.

I spetsen av demonstrationståget förde man en kopia av banderollen från 1931, ”För Marmaarbetarnas seger”. Efter ett kort välkomstanförande av Thomas Näsholm, tog Stefan Löfvén vid. Han är själv uppvuxen i Ådalen, och berättade om hur minnet av dessa händelser har påverkar hans politiska och fackliga bana. Löfvén påpekade att arbetare alltid har mött motstånd då de krävt sin rätt, även om lyckligtvis var bara denna enda gång som de bemöttes med kulor.

Han anknöt till dagens situation och ansåg at också idag går samhället mot större orättvisor och att även nu finns det starka krafter som vill försämra de arbetandes villkor. Han påminde dessutom att det i flera länder används våld mot fackliga aktivister.

Också Lars Ohly gjorde kopplingar mellan tragedin i Ådalen och dagens situation. Han kritiserade skarpt avskaffandet av den allmänna värnplikten – de som sköt 1931 var stamanställda, inte värnpliktiga, som misstroddes av militärledningen. Han var också kritisk till att militär åter kan användas i fredstid, något som förbjöds som ett resultat av händelserna i Ådalen 31.

- Konflikträtten är hotad och militär kan nu i Sverige faktiskt användas i inrikeskonflikt igen så därför är det viktigt att titta framåt men aldrig glömma, sa Lars Ohly.

Därefter blev det teater, det var skådespelare från Sollefteå amatörteater som framförde en scen ur Birger Normans pjäs om Ådalen 31 ”Sol, vad vill du mig?”. Den har tjänat som förlaga både åt Bo Widerbergs film ”Ådalen 31”, som för övrigt visades under hela tiden i Lunde Folkets hus, och för musikalen ”En vacker dag”.
Mera Birger Norman blev det när nestorn Martin Westerholm läste ur poesisviten ”Dikter i Lunde”.

För musiken stod kompositören från Frånö Ralph Nordlander, ackompanjerad av Thord Genborg.

Senare blev det kransnedläggning på de stupades grav på Gudmundrå kyrkogård. Löfvén och Ohly la ner en krans tillsammans, följda av partiorganisationer, fackföreningar och privatpersoner.

Dagen avslutades med invigning av utställningen ”Vision 2031” i Kramfors konsthall.

söndag 15 maj 2011

Veckan från hyllan 17


Igår var det 80 år sedan skotten föll i Ådalen och fem arbetare dödades av utkommenderad militär. En av de mest dramatiska händelserna i Sveriges moderna historia.

Det började med en sympatistrejk med arbetarna vid Marmaverken. Arbetsgivarna hade sagt nej - som vanligt - till krav på en blygsam löneförhöjning, kallade in strejkbrytare - som vanligt - som skyddades av polis och militär - som vanligt.
Den 14 maj 1931 samlades de fackliga ledarna för överläggningar i Frånö Folkets hus utanför Kramfors. En stor folkmassa samlades utanför, och medan fackledarna diskuterade generalstrejk tröttnade man på att vänta och ett spontant demonstrationståg på uppåt fem tusen människor satte iväg mot Lunde, där båten som härbärgerade strejkbrytarna låg förtöjd. Framme i Lunde möttes demonstranterna av militär, det uppstod tumult, och befälhavaren kapten Nils Mesterton beordrade eldgivning.

Kulsprutorna snattrade, fem personer dödades, flera hundra blev skadade. Om inte trumpetaren i arbetarorkestern Tore Andersson/Alespong hade haft sinnesnärvaro nog att blåsa signalen "eld upphör", skulle det ha blivit en veritabel massaker. Nu blev det bara en liten.

Mesterton dömdes, liksom kapten Beckman, till åtta dagars arrest utan bevakning, men frikändes i högre instans. Furir Tapper fick tre dagars arrest medan sergeant Rask frikändes.

Flera av arbetarledarna dömdes däremot till hårda straff. Axel Nordström fick två och ett halvt års straffarbete. Tore Andersson/Alespong (han bytte namn efter 1931 för att undvika svartlistning) blev åtalad för "olaga militärsignal", men åtalet las ner.

I höstas gavs påpassligt Birger Normans klassiska "Ådalen 31" ut. Här följer en kort presentation:

Birger Normans klassiska dokumentärbok "Ådalen 31" ska ges ut på nytt. Det är lilla Murbruk förlag, "oberoende och icke-vinstdrivande" som står bakom denna kulturgärning. Förlaget har fyra personer som arbetar ideellt på deltid. Eldsjälen är kulturskribenten Kalle Holmqvist, som är uppvuxen i Härnösand, inte så många mil från platsen där skotten föll den där ödesdigra dagen i maj 1931.

- Boken kommer efter valet, någon gång under hösten, säger Kalle. Vi har precis fått klart om upphovsrätten med Birger Normans släktingar, men eftersom så mycket av medias fokus ligger nu på valrörelsen, vill vi vänta.
-
Murbruk förlags blotta existens är direkt kopplad till den nya digitala tekniken. Förlaget har i princip ingen lagerhållning, man trycker bara sådant som redan är beställt, det som kallas för "on demand". Därför har man inga höga kostnader, och risken för förluster är mycket liten.

Hittills har Murbruk mest gett ut litteratur om Latinamerika, ett par böcker av Sven Wernström och Ulla Johansson, man har publicerat Jan Myrdal och några politiska debattböcker, men ambitionen är att skifta inriktning mot historisk litteratur, och då i synnerhet arbetarrörelsens och folkets historia.

- Birger Normans bok var ett begrepp, säger Kalle Holmqvist, och det är nog ingen tillfällighet att den kommer 1968. Den speglar en tidsanda.

Nu är dock tidsandan en annan, tycker Kalle, och befarar att boken liksom de händelser då fem arbetare blev skjutna till döds av utkommenderad militär som den beskriver kan bli bortglömda. Kalle Holmqvist påpekar att den lag som stiftades som en konsekvens av Ådalshändelserna som förbjöd att militär sattes in i fredstid har nu avskaffats. Det stora partiet bland de rödgröna bär huvudansvaret för detta, och faktum är att redan 1981 i ett efterord i den utvidgade upplagan oroar sig Norman att det ska kunna hända. 25 år senare, upprörande nog nästan på 75 årsdagen av skotten i Lunde blev det verklighet.

Birger Normans bok formade samtidens bild av Ådalshändelserna 1931, som kom att bli en viktig symbol för arbetarrörelsen och dess kamp. Den bilden har delvis börjat bli ifrågasatt, från högerhåll, och delvis håller den helt enkelt på att blekna bort. För Kalle Holmqvist är det starka skäl att ge ut boken på nytt.

"Ådalen 31" tecknar en initierad bakgrund, och Norman konstaterar att i ett politiskt klimat där arbetsgivare konsekvent använder sig av militära styrkor mot strejkande arbetare var den här tragedin dömd att hända, och att det märkliga är att det inte händer långt tidigare.
Hela händelseförloppet rekonstrueras minutiöst, liksom det absurda rättsliga efterspelet och hetsjakten mot kommunister.

Birger Norman presenterar ett rikt persongalleri, både av huvudpersonerna och av flera människor i periferin. Här finns åtminstone ett frågetecken. Befälhavaren kapten Mesterton skildras som en vek känslig själ, fel person på fel plats vid fel tidpunkt. Den bilden motsägs av flera av mina äldre grannar, som hade det tveksamma nöjet att göra sin värnplikt i Sollefteå under åren närmast före, där de hade Mesterton som befäl, och de beskriver samstämmigt honom som "ett svin". Den uppfattningen kan naturligtvis vara färgad av det som händer i Lunde.

Jag säger till Kalle att "Ådalen 31" är också ett mästerligt stycke politisk litteratur, ett litterärt reportage som inte går att skriva så mycket bättre. Kalle Holmqvist instämmer:

- Jag önskar att jag hade skrivit den boken själv.

Förutom "Ådalen 31" har Birger Norman också behandlat samma tema i skådespelet "Sol, vad vill du mig?".
Birger Norman, sågverksarbetaren från Svanö som blev uppburen författare och skribent i Stockholm, är vid sidan om sina direkt politiska verk mest känd för sina dikter på mål. Det är inte fel att säga att det var han som banade väg för dialektdiktningen i Sverige. Hans "Utanikring" från 1976 har nått den smått sensationella upplagan av 50 000 exemplar.

Ådalshändelserna skildras också i Bo Widerbergs film "Ådalen 31" från 1969. Filmen har emellertid fått mycket kritik av händelsernas ögonvittnen för sitt fria förhållande till historiska fakta.
2004 och 2005 spelades en mycket uppskattad musikal "En vacker dag" som handlade om Ådalshändelserna.

lördag 14 maj 2011

Frånö Folkets hus snart borta


För snart 80 år sedan satt här representanter för fackföreningsrörelsen och diskuterade generalstrejk, medan den otåliga folkmassan utanför satte iväg mot Lunde. Där väntade kapten Mesterton och kulsprutorna.

Nu sitter vi på samma plats och ska fatta ett, om inte lika dramatiskt, så ändå en smula historiskt beslut. Folkets hus i Frånö ska läggas ner och utbjudas till försäljning.

Medelåldern på årsmötet är högt, det finns inga hågade att åta sig styrelsearbete, pengarna är slut, verksamheten går inte runt, och renoveringsbehovet är mycket stort. Så här illa har det varit de senaste 10-15 åren.

Nedläggningsbeslutet är förmodligen oundvikligt. Det känns inte bra att veta att en av de mest betydelsefulla platserna i svensk arbetarrörelsehistoria kan snart förvandlas till ett outletlager.

Det går inte att leva på nostalgi. Men inte utan stolthet heller.

Kulturtorget vecka 19


1. Postkodlotteriet vill donera 100 miljoner kronor till kulturen. Vad ser ni för svårigheter med det? Eller finns inga svårigheter, bara att tacka och ta emot?

Det är bara att tacka och ta emot. Men visst är det märkligt att pengarna inte kan ges direkt utan allt detta dobbleri, som dessutom göder några direktörer på köpet.

2. Det är 80 år sedan Ådalen 31 i morgon. Birger Normans bok, Bo Widerbergs film, Lenny Clarhälls monument och musikalen En vacker dag. Men det finns ingen roman? Är det inte märkligt, med ett så givet romanämne?

De som var med och deras närmaste var förmodligen människor som inte hade ordet i sin makt. Våra intellektuella därmed har fullt upp med att ägna sig åt universella och substantiella ämnen som sin egen skilsmässa, eller den existentiella a prioriattityden till konflikten mellan sken och verklighet i den konstnärliga framställningen (deras egen).
Men men, jag/vi får se det som en utmaning.

3. 13 maj 1940 höll Winston Churchill sitt berömda tal om ”blod, slit, tårar och svett”. Är retorik och tal en konstart på samma nivå som alla andra konstarter.

Retoriken är idag i mångt och mycket satt på undantag, men visst är den en konstart som alla andra. Och som inom alla andra konstarter finns det både hög och låg nivå. Churchill befinner sig på en hög nivå, och det finns de som befinner sig något (mycket) lägre.
Ingen nämnd, ingen glömd (får inte plats att räkna upp alla urtrista svenska politiker).

torsdag 12 maj 2011

Viktigt att minnas Ådalen


På lördag är det 80 år sedan skotten föll i Lunde och fem arbetare dödades av militärens kulor. I söndagens DN skriver Göran Greider både kraftfullt och poetiskt om de minnen av tragedin som lever kvar i Ådalen. Men efter att ha levt i snart 15 år inte långt från den plats där det hände kan jag konstatera att bilden är mer komplicerad.

Den egna historien har aldrig varit den svenska arbetarrörelsens paradgren. För socialdemokraterna blev Ådalshändelserna snabbt en belastning, ett våldsamt inslag som störde den bild man eftersträvade av samförstånd och Saltsjöbadsanda.
För kommunisterna var det länge en viktig symbolfråga, ända tills man i sin taktiska iver gick helt vilse. Att ingen från Vänsterpartiets ledning bevärdigade 75-års-högtidlighållandet med sin närvaro är visserligen upprörande, men på sitt sätt fullt logiskt.

För gemene man har det snarast varit något att glömma. Jag vet inte hur många gånger jag har hört, särskilt äldre Kramforsbor, säga ”men det är så negativt”. Ådalen bar på en historisk belastning som man ansåg hindrade investeringar, och ”Röda Ådalen” var en nedvärderande skam.

Groteskt nog är det det lokala näringslivet som har återlanserat namnet, eller ”varumärket”, Ådalen, när man upptäckte hur allmänt känt det faktiskt är.
Idag när klassamhället åter öppet visar upp sitt fula tryne är det viktigare än någonsin att minnas den svenska arbetarrörelsens mest dramatiska händelse.

onsdag 11 maj 2011

Adolf Eichmann - den lille mannen i historiens malström


Det är 50 år sedan Eichmannrättegången. Tyvärr har det varit märkligt tyst om saken i media.Det historiska minnet bleknar bort. Desutom finns risken att någon kan se paralleller till ett och annat idag.
Här en kort essä:

För 50 år sedan stod en av historiens värsta massmördare inför rätta.
Adolf Eichmann hade ansvaret för Förintelsens logistik i det ockuperade Östeuropa, det var han som såg till att tågtrafiken till förintelseläger som Auschwitz, Sobibór, Majdanek och Treblinka fungerade. 1944 fick Eichmann det direkta befälet över utrotningen av judarna i Ungern, en uppgift som han trots dess väldiga omfattning, det rörde sig om drygt en halv miljon människor, och den för tyskarna mycket svåra krigssituationen, genomförde med en hänsynslös effektivitet.

Vid den ökända Wannseekonferensen i januari 1942 då "den slutliga lösningen" beslutades förde han protokoll för Himmlers räkning.
Eichmann gäckade länge rättvisan. Efter att ha flytt från Ungern till Österrike inför den annalkande Röda Armén blev han tillfångatagen av amerikanerna. Han uppgav ett falskt namn, och hans riktiga identitet upptäcktes inte. Så småningom flydde han, och gömde sig på landet i norra Tyskland. 1950 lyckades han att med hjälp av Röda Korset (!) ta sig till Argentina, och hans familj kom efter.
Här levde han på diverse arbeten under falskt namn. Hans familj däremot behöll sitt riktiga namn, och hans söner var snara till att inför andra skryta med faderns betydelse i Nazityskland.

I slutet av 1950-talet fick den israeliska underrättelsetjänsten Mossad flera ledtrådar om Eichmanns liv i Argentina, som snabbt kunde bekräftas. Mossad genomförde en spektakulär kidnappningsaktion, och förde Eichmann till Israel (hela handlingen finns beskriven i Isser Harels bok "Huset vid Garibaldigatan").
Argentina protesterade kraftfullt mot kidnappningen, och högerradikala rörelser ställde till med pogromer i Buenos Aires. Israel förnekade till en början inblandning. Det internationella samfundet ansåg dock att de oerhörda brott som Eichmann var skyldig till gjorde att man trots allt var beredd att bortse från kränkningen av ett lands suveränitet, som det faktiskt var.

Samtidigt väckte Eichmanns tillfångatagande panik i Västtyskland, där man var rädd att flera av hans tidigare nära medarbetare som nu hade höga positioner i förbundsrepubliken skulle hamna i rampljuset. Inofficiella möten med den israeliska regeringen ägde rum. Vid samma tid pågick förhandlingar om inköp av vapensystem från Tyskland. Något år senare beviljade Västtyskland ett stort militärstöd till Israel.

Inga komprometterande uppgifter om forna nazister verksamma i Västtyskland togs upp under Eichmanns rättegång.
Senare har det avslöjats att den tyska underrättelsetjänsten redan 1952 kände till Eichmanns uppehållsort, och att man informerade CIA. Inga åtgärder vidtogs emellertid, då man befarade att det kunde leda till generande avslöjande för både Västtysklands och USA:s regeringar när det gällde hanteringen av forna nazister efter kriget.

Rättegången mot Adolf Eichmann inleddes i Jerusalem den 11 april 1961, och pågick i 14 veckor. Eichmanns förvar gick ut på att han bara lydde order. Rätten var av en annan uppfattning och i december 1961 avkunnade den en dödsdom mot Eichmann. Flera överklagande och en nådeansökan avslogs och Eichmann avrättades genom hängning.

Rättegången följdes naturligtvis med stort intresse över hela världen. En av åskådarna i rättegångssalen i Jerusalem var den tysk-judiska filosofen Hannah Arendt, som bevakade rättegången för tidskriften "The New Yorkers" räkning. Hennes iakttagelser resulterade i den numera smått legendariska boken "Ondskans banalitet".
Arendts tes är att Eichmann inte var någon hängiven nazist vars handlingar motiverades av en stark antisemitisk övertygelse, utan en själlös byråkrat som bara eftersträvade effektivitet, att hålla sina överordnade på gott humör och att befrämja sin egen karriär.

Med sin intellektuella skärpa, sitt personliga mod och sin integritet, drog sig Arendt inte heller för att anklaga både domstolen och staten Israel för att politisera rättegången.

Arendts teser har sedermera blivit ifrågasatta på flera punkter, se till exempel historikern David Cesaranis bok "Adolf Eichmann: byråkrat och massmördare". Men bilden på den lille medelålders mannen i en säkerhetsbur under rättegången i Jerusalem, kamrerstypen som ser totalt vilse ut, som en person som genom omständigheternas makt har hamnat på helt fel plats i historiens malström tvingar ändå fram en fråga om vad var och en av oss kan vara kapabel till.

tisdag 10 maj 2011

Kass Grass


ROMAN
Lådan
Günter Grass
Övers: Lars W. Freij
Bonniers, 2011

När fan blir gammal blir han intetsägande. Den snart 84-årige Günter Grass fortsätter att sammanfatta sitt liv med en fortsättning på den självbiografiska *När man skalar lök*. I den avslöjade han den stora sensationen att han har varit soldat i Waffen-SS, i den nya avslöjar han ingenting, utom möjligen att han håller på att tappa det litterära stinget.

Här finns inte mycket av Grass överdådiga fantasi eller schvungfulla stil. Han låter alla sina barn – och de är många – pladdra på om oväsentligheter, vilket förväntas ge en bild av Pappan, Författaren och Samhällsmedborgaren Grass från tiden efter publiceringen av *Blecktrumman*. Men det blir bara en kakofoni av röster som aldrig bildar någon helhet, och inte heller belyser något särskilt.

Några romaner skymtar förbi, viktiga politiska händelser antyds, platser skiftar och vi får veta att Grass minsann inte var någon ”vanlig lekpappa”.

Det enda som vagt påminner om den gamle Grass är den mystiska fotografen Marie som dyker upp överallt med sin gamla lådkamera – därav bokens titel. Kameran har efter traumatiska upplevelser under kriget fått en del speciella egenskaper, och det kan här och där bli lite kul. Tyvärr tycks linserna vara skevt inställda, så att alla bilderna blir kvar i lådan.

Allt annat svamlas bort.

måndag 9 maj 2011

Med våren kom skönheten till Kramfors


Samtidigt som våren kom tillbaka anordnades Kramfors Vårmarknad. Det bjöds på massor av aktiviteter i centrum. Nytt för i år var att Ådalsskolans hantverksprogram presenterade sin Stil- och Hälsomässa som en del av evenemanget. Den stora publikmagneten var förstås den tidigare Miss Universum Yvonne Ryding.

Hela stan sjöd av aktiviteter. På en provisoriskt uppbyggd fotbollsplan med filtmatta spelades det en turnering för pojk- och flicklag. Tävling om att skjuta hårdast genomfördes i lillparken efter Hemköp.

Lokala musikförmågor stod för underhållningen. Det var olika stilar och musikgenrer med Vax i Örat från Nordingrå, Lars och Björn med Per-Åke Stockberg, Sylvia Sandin, Pontus och Linn, och Grand Nation.

Häftiga motorcyklar visades upp. Unga Örnar och Polisen visade vad som händer vid en bilkrock. Många föreningar informerade om sin verksamhet. På Limstagatan var det marknadsstånd med knallar som sålde allt mellan himmel och jord.

På planen där gamla busstationen var lockade tivoli med olika attraktioner till stor glädje för de minsta, och kanske också deras föräldrar.

Säkraste vårtecknet var nog ändå att uteserveringar hade öppet.

För fjärde året i rad ordnade Ådalsskolans Hantverksprogram en Stil- och Hälsomässa. Tidigare höll man till man på olika ställen, i år ville man utveckla ett nytt koncept, berättar Lena Eklund, som är lärare på Ådalsskolan.

- Vi ville vara med där det händer saker, säger Lena, därför var Vårmarknaden ett självklart val.

Inte mindre än 25 företag ställde ut på mässan. Det var föreläsningar, besökare fick pröva på ansiktsmålning, och i gamla Konsumrestaurangen var det Café Stil med hembakat.

Elever i tidstypiska kläder från 50-, 60- 0ch 70-talen informerade om utbildningen, och i konsthallen tävlade sex UF-företag om bästa montern.

Hantverksprogrammet har sedan länge kontakt med Yvonne Ryding eftersom man använder sig av hennes produkter. I år väcktes tanken att bjuda in Yvonne till mässan. Hon höll ett föredrag om sitt liv, som säkert var inspirerande för de åhörare som hade sökt sig dit.

- Jättekul med så många människor! Hoppas att Kramforsborna uppskattar det, sa Yvonne Ryding.

På kvällen hade man en Trendshow på Royal. Årskurs ett presenterade ”Crazystyling”, tvåorna bjöd på återbruksdesign, medan årskurs tre toppade med ”Gör om mig”.

söndag 8 maj 2011

Veckan från hyllan 16


Idag torsdag är det folkomröstning i Storbritannien. (I skrivandets stund är resultatet fortfarande inte klart.) Det gäller valsystemet. I Storbritannien har man majoritetsvalkretsar, vilket betyder att vinnare tar allt, får man flest röster i en valkrets tar man mandatet där. Vilket i sin tur innebär att ett parti kan vinna regeringsmakten trots att det inte har ens 40 procent av rösterna. Och att en massa röster i praktiken blir bortkastade. Det gynnar givetvis de två största partierna, och har fördelen av att ge stabila majoriteter. Men det gillas inte av ett tredjeparti, inte heller av andra mindre partier. Och eftersom lyckligtvis, eller olyckligtvis, beror på hur man ser på det, fick inget parti egen majoritet - trots allt! - i det senaste valet, blev det kohandel som slutade med att de konservativa ingick en koalition med det liberala partiet. Folkomröstningen är priset som tories får betala för liberaldemokraternas stöd.
Omröstningen idag gäller ja eller nej till ett nytt system som skulle innebära att man får rangordna kandidater från de olika partierna på valsedeln. Man skulle få ta med så många man vill. Om inget parti får egen majoritet, tar man bort den som fått minst röster, och tilldelar andraalternativet på de röstsedlarna de återstående kandidaterna. Om ingen fortfarande har mer än 50 procent av rösterna, upprepar man proceduren. Jag skojar inte.

Bara engelsmän - och andra britter - kan komma på nåt sånt. Helt otroligt. Fast ändå lite kul.

Själv är jag ganska förtjust i ett gammalt förslag från P C Jersild, och har lite egna idéer om vad man skulle kunna göra för att effektivisera valsystemet och göra politiken mer spännande:

P C Jersild introducerade ett nytt valsystem i romanen "Djurdoktorn": ett representativt urval av svenska folket fick svara på ett antal frågor i olika politiska ämnen, och utifrån det placerades det i en höger-vänsterskala, som utgjorde underlaget för sammansättningen i riksdagen och regeringsbildningen.

Det var djärvt och kul på sin tid, men är helt överspelat idag. Det krävs nya grepp idag för att vitalisera demokratin, åter höja medborgarnas engagemang i politiken, och attrahera nya grupper som länge i alltför hög grad har tenderat att hamna helt utanför, som ungdomar och invandrare.

Det självklara svaret är reality-tv. Istället för att hålla tal i riksdagen eller på blåsiga torg i gudsförgätna hålor där i alla fall ingen lyssnar, eller skriva debattinlägg som ingen läser, eller hålla presskonferenser som ingen bryr sig om, bör de som söker ett förtroendemandat ställa upp i serien "Statsministern", "Regeringen", "Riksdagen".

En panel bestående av ett representativt genomsnitt av befolkningen skulle bedöma de potentiella kandidaterna. Panelen kunde gärna utökas med ett antal experter från samhällslivets olika områden, näringslivet, några gamla politiker kanske, en akademiker (med skägg! dock inte om det är en kvinna), och varför inte någon eller några från utlandet, åtminstone från EU.

Kandidaterna skulle få utföra flera moment, hålla tal, dansa, skaka hand med kungen, undvika att fatta beslut, det är egentligen bara att släppa loss fantasin, the sky is the limit!

Panelen skulle undan för undan rösta bort de förhoppningsfulla kandidaterna, tills det bara återstod en statsminister, en regering, och så vidare. Här tror vi att det går att introducera ett riktigt, riktigt djärvt grepp - varför inte låta tv-tittarna rösta också?! Då kunde man jämka panelens beslut med tv-rösterna, vilket skulle garantera en genuin folklig förankring för våra folkvalda.

Kom igen Reinfeldt och Juholt och alla ni andra, nu får ni chansen att bli tv-Fredrik och tv-Håkan med hela svenska folket. Förnya demokratin, ut med politiken i tv-rutan!

Förslaget erbjuder dessutom ett enastående tillfälle för public service att rycka upp sig ordentligt.

lördag 7 maj 2011

En blandning av sött och salt


Lasse Berghagen

Plats: Kramfors teater, i går fredag.

Publik: 500

Längd: 2,5 timmar inklusive paus

Bäst: Publikkontakten

Sämst: Scenbelysningen med grälla, disiga färger


Han hade inte sin blå kavaj, men med sina två meter över havet gjorde svärmorsdrömmen och rikscharmören Lasse Berghagen ingen besviken.

Fredag kväll stod han på scen i Kramfors i ett nästan fullsatt Folkets Park.

Redan från första stund etablerar han en nära kontakt med sin publik. Han utstrålar en öppenhet och glädje som smittar. Föreställningen går under namnet Från ballad till burlesk, och är en musikalisk resa genom Berghagens eget liv. Det finns rika källor att ösa ur, han har bakom sig närmare 50 år som artist, och han har hållit på med lite av varje. Förutom karriären som sångare har han varit revyartist, skådespelare, poet, ståuppkomiker och författare.

Han bjuder på lite av varje. Han sjunger både kända succéer och mindre bekanta melodier, han varvar med diktuppläsningar, småfräcka vitsar, personliga berättelser ur sitt eget liv och anekdoter om både stort och smått.

Den historia som jag fastnade mest för var den om Cornelis, när Lasse Berghagen bor på hans husbåt, efter skilsmässan från Lill-Babs, och Cornelis tycker att Lasse är alldeles för deppig, och slänger därför hans gitarr i sjön med orden "man måste alltid gå vidare grabben".

Och då slår det mig att i grund i botten är Lasse Berghagen en vissångare, med ett brett register i sina visor, som tangerar schlager, country, boogie woogie, med mera. Känsloskalan pendlar mellan vemod och humor, längtan och glädje.

Hans utstrålning är oemotståndlig, han lyckades till och med att få med sig publiken i "Stockholm i mitt hjärta", som så väl sammanfattar essensen hos estradören Lasse Berghagen, en blandning av sött och salt.

fredag 6 maj 2011

Kulturtorget vecka 18


1. Det görs mycket underhållning för barn, men inte så mycket kultur. Varför är det så?

Barnkultur har alldeles för låg status, vilket innebär också för lite pengar. Grundproblemet är avsaknaden av en offensiv kulturpolitik som vill något mer än att "skapa tillväxt och arbetstillfällen".

2. Många skolelever får sällan eller aldrig se teater på skoltid. Kommunerna har inte råd. Såg du någon teaterpjäs i skolan? Vad gav den dig?

Att vi i ett av världens rikaste länder "inte har råd" med barnkultur reser allvarliga frågor om hur vi spenderar våra pengar. Vi tycks ha råd med en hel del annat.
Jag har sett många teaterpjäser i skolan, i det kommunistiska Polen tvingades vi stakars förtryckta barn till sådant, i frihetens Sverige slipper barnen sådant diktatoriskt tvång, och kan leva lyckligt utan störande kulturupplevelser.

3. Oscar Wildes roman ”Dorian Grays porträtt” kommer för första gången ut i ocensurerat skick, där det tydligt framgår att det handlar om homosexualitet. Finns det något ämne idag som blir censurerat i 120 år?

"Ung, vit man ur medelklassen hyser författardrömmar, men korkade förlagsredaktörer förstår inte hans storhet, därför tillbringar han sin tid på krogen, med överkonsumtion av rusdrycker, träffar några damer..." Ett censurbeslut som det vore lätt att sympatisera med.

torsdag 5 maj 2011

Grattis Kalle!


Idag är det Karl Marx födelsedag. Dagen till ära blir det en recension av en aktuell bok:

BOK
How to Change the World. Tales of Marx and Marxism
Eric Hobsbawm
Little, Brown, 2011

Enligt den brittiske historikern Eric Hobsbawm är 1900-talet ”det korta seklet”, som börjar 1914 och slutar 1989. Hobsbawm själv är nästan jämngammal med det, han är född 1917 i Alexandria i Egypten, men växte upp i Wien och Berlin under 1920-och 30 talen, och naturligtvis har nazismens framväxt och maktövertagande satt outplånliga spår i hans medvetande, något han har vittnat om vid flera tillfällen. Hans judiska bakgrund har ytterligare förstärkt denna känsla.

1936 gick Hobsbawm med i kommunistpartiet, något han egentligen hade velat göra tidigare, men inte fick för sin farbror, som var hans förmyndare, då han blev föräldralös vid 14 års ålder.

Efter Ungernrevolten då många, framför allt intellektuella, lämnade partiet, förblev Hobsbawm lojal, även om han uttryckte en stark kritik mot utvecklingen i Sovjet och Östeuropa. Han blev med tiden en ledande marxistisk historiker, specialiserad främst på 1800- talets historia. Han är mest känd för svenska läsare för sin monumentala trilogi ”Revolutionens tidsålder”, ”Kapitalets tidsålder”, och ”Imperiernas tidsålder”, som dessutom sedan kompletterades med ”Ytterligheternas tidsålder”.
Vid 93 års ålder är Hobsbawm still going strong, och levererar nu en tegelsten om Marx och marxismens historia. Titeln ”How to change the world” (en svensk översättning är tyvärr än så länge inte på gång) anknyter förstås till Marx berömda uttalande i ”Teser om Feuerbach”: ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den”.
Därmed har Hobsbawm sagt att världen verkligen behöver förändras, och att det är gamle Marx som har svaret hur.

Hobsbawm är en lärdomsgigant av nästan osannolika mått, han kan med samma lätthet redogöra för översättningar av ”Kommunistiska manifestet” till azeriska eller jiddisch, skillnader mellan finsk och svensk marxism, som marxismens öden i olika delar av Indien. ”How to change the world” är inte bara en bok om marxismen, utan lika mycket 150 år av global – låt gå huvudsakligen europeisk – kulturhistoria.
Boken består av två delar. Den första behandlar Marx, och givetvis också den oskiljaktige Engels, och en rad av deras viktigaste skrifter. Den delen är förvisso djuplodande, men om än inte akademisk så i hög grad avsedd för de redan insatta, med stort teoretiskt intresse för marxism.

Den andra delen beskriver marxismen, som vetenskap, som ideologi och som politisk kraft, ur ett historiskt perspektiv. Tilläggas bör att också den första delen har en konsekvent historisk synvinkel. Där ligger utan tvekan styrkan i Hobsbawms framställning, Marx och marxismen är inte en samling kanoniska skrifter ur vilka lärdomar och sanningar kan utläsas, utan skildras som ett historiskt fenomen, del av och delaktigt i det historiska skeendet, och därmed självfallet underkastat förändring.

Marxismen är oupplösligt förenad med kapitalismens egen historia, dess framgångar och kriser. Från 1880-talet med framväxten av socialistiska masspartier ökar Marx inflytande, under 1930-talet blir marxismen en avgörande intellektuell kraft i västvärlden, och efter 1945 blir Marx världens kanske mest inflytesrika tänkare, då närmare en tredjedel av jordens befolkning lever i länder som åberopar Marx som sin lärofader, samtidigt som det över hela världen verkar masspartier som grundar sin teori och praktik – eller åtminstone påstår sig göra det – på Marx.
Samtidigt, som Hobsbawm påpekar, har det knappt gått en vecka de sista 150 åren utan att någon har försökt vederlägga och dödsförklara marxismen. Hittills har liket dock visat sig vara vid förvånansvärt god vigör.

Därmed inte sagt att marxismen inte drabbas av uppgångar och fall. Dess första kris inträffade redan på 1890-talet. Anledningen var att det trots kapitalismens djupa kris inte blev någon proletär revolution. Det avskyvärda systemet grävde inte sin egen grav, och inte heller ersattes det av ett socialistiskt samhällsskick. Den här problematiken går igen flera gånger i historien, kapitalismen tar sig genom sina kriser relativt ohotad, det gäller till och med 30-talskrisen som många uppfattade som systemets dödsryckningar. Också idag är kapitalismen i uppenbar kris, och dess undergång är lika uppenbarligen inte i sikte.

Här finns helt tydligt en svaghet hos marxismen, som kontrasterar mot dess styrka. Marxismen har visat sig förvånansvärt precis i sin analys av kapitalismen och dess historiska tendenser. Överproduktionskriser, kampen mellan finans- och industrikapital, arbetslösheten som ökar och lönerna som pressas neråt samtidigt som styrkebalansen på arbetsmarkanden ändras. Den fallande profitkvoten, monopolisering, och kanske framför allt globaliseringen, det är tydligt att Marx än idag tillhandahåller en uppsättning mycket vassa analysinstrument.

Men det är lika tydligt att alla förutsägelser om kapitalismens oundvikliga undergång gång på gång har kommit på skam. Det är möjligt att arbetarklassens befrielse ska vara dess eget verk, men än så länge har arbetarklassen visat föga intresse för att befria sig.

Här finns en påtaglig svaghet i marxismens politiska teori, och det är ingen tillfällighet att den enda marxistiska tänkare som Hobsbawm tar upp är Gramsci, en originell och, som Hobsbawm skriver, överraskande marxist, som har ägnat mycket tankemöda åt just den politiska teorin.

Gramsci är ofta mycket populär bland de intellektuella, förmodligen därför att han tillskriver dem en central roll i upprättandet av det han kallar för ”hegemoni”. Att döma av det öde som italienska kommunistpartiet – som var under starkt inflytande från Gramsci – har gått till mötes, har hegemonibegreppet klara svagheter. Nu är PCI långt ifrån ensamt bland socialistiska parter att befinna sig i djup kris, så det finns säkerligen fler orsaker, den traditionella arbetarklassens minskade numerär och betydelse, globaliseringen, välfärdssamhällets kraftiga tillväxt och Sovjets fall, är några. Men jag skulle ändå insistera på att försummelsen av populärkulturen av vänstern och dess intellektuella är en bidragande orsak till de socialistiska partiernas nuvarande svaga position.

I ett större perspektiv kanske idéhistorikern Lichtheim har rätt i att marxismen egentligen aldrig har gått in på djupet i de socialistiska partiernas medvetande, utan snarare utgjorde ett uttryck för ”politiskt gruppmedvetande”, en ”integrativ ideologi” som motiverade arbetarrörelsens självständiga ställning inom det borgerliga samhället. Och eftersom liberalismen och marknaden saknar lösningar för vår tids utmaningar, samtidigt som kapitalismens framfart blir allt mer destruktiv, är det hög tid att vi äntligen tar Marx på djupaste allvar.

onsdag 4 maj 2011

Onödigt laotiskt mumbo-jumbo


Engelsmannen Colin Cotterill roade sina läsare med hejdlöst komiska skrönor från ett Laos efter kommunisternas maktövertagande i romanen ”Den motvillige kommunisten”. Nu kommer det en efterföljare ”Trettiotre tänder” (övers: Helena Prytz, Bra böcker).

Vi är fortfarande i ett tämligen kaotiskt Laos, där det råder brist på det mesta, utom möjligen rigida och uppblåsta partipampar. Och det är samme blide läkare doktor Siri som är huvudperson, flankerad av sina trogna medarbetare och pålitliga vänner från den tidigare romanen.

Än en gång ställs han inför ett komplicerat kriminalfall, som han givetvis löser till slut, tacka vare sitt mod, sin intelligens, förslagenhet och sociala förmåga.
Cotterill är som bäst när han genom doktor Siris stilla humor gisslar inkompetens, byråkrati, och doktrinär stupiditet. Han är inte heller främmande för att slå åt alla håll. Det blir till exempel ganska dråpligt med en amerikansk delegation som letar i Laos efter stupade soldater som officiellt aldrig har varit i Laos.

Tyvärr tycks inte författaren lita fullt ut på sitt ämne, och han kryddar berättelsen med tämligen långsökta och fullständigt onödiga historier om andar och magiska krafter. Det som var ett diskret och välanpassat litet inslag i den förra romanen tar nu över helt och hållet, och dessvärre inte till bokens fördel.

tisdag 3 maj 2011

Årets arbetarkommun


Svenskt Näringsliv har publicerat sin kommunranking över företagsklimatet för 2011. Med anledning därav bjuder jag på en favorit i repris från 2006:

Årets ranking från Svenskt Näringsliv av företagsklimatet i svenska kommuner har kommit. Och som vanligt kan några, oftast borgerligt styrda, kommuner sträcka på sig och förnöjt konstatera att nu har vi bevisat det igen.. Andra får lov att anlägga en allvarlig min och lova krafttag och nya prioriteringar, och gärna lägga in en tvivlande kommentar, att våra egna undersökningar visar att företagare i vår kommun minsann är nöjda, men oppositionen protesterar vilt och kräver krafttag och nya prioriteringar… Bland de i mitten får man ta vara på de glädjeämnen som till äventyrs kan finnas. I min egen kommun jublar man över avancemanget på hela 20 placeringar och plats nummer 226 på listan, vilket av oklar anledning anses vara en stor framgång. Konsulter uttalar sig myndigt och tidningarna kommenterar.

För dem av oss som fortfarande vägrar att blint tro på den nya guden Tillväxt och dess profet Företagsamhet infinner sig frågan varför rankar ingen arbetarklimatet i vårt land. Någon, LO är väl den organisation som ligger närmast till hands, borde naturligtvis genomföra en motsvarande undersökning. Det är bara att kopiera Svenskt Näringslivs beprövade modell, och man kan rent av utgå från deras definition, låt gå i en något modifierad form, där lokalt arbetarklimat är detsamma som: summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter arbetaren i vardagen. Sedan hämtar man data från SCB, till exempel: lönenivå, antal nyanställningar, nivån på arbetarskydd, grad av medbestämmande. Det går säkert att formulera fler parametrar.

Och så enkätundersökningen, där vi efterfrågar attityder till arbetare: allmänhetens, medias, kommunalpolitikernas, kommunaltjänstemännens och skolans. Det kanske finns fler. Sedan har vi kommunens service till arbetare, regler och byråkrati, infrastruktur, och den måhända känsligaste frågan av alla – tillgången på kompetent företagsledning. Det sistnämnda är enkelt att kvantifiera, har chefer hög lön och generösa fallskärmar duger högst sannolikt ingenting till. Slutligen hämtar vi in sammanfattande omdömen om arbetarklimatet i respektive kommun, väger in de olika faktorerna, det finns säkert kompetent folk inom LO som vet precis hur man gör, och så är det klart.

Alla Sveriges 290 kommuner rangordnade efter arbetarklimat, kommunalpolitikerna uttalar sig, massmedia rapporterar, ledarsidor kommenterar. En årligen återkommande undersökning som skulle kunna få oanade konsekvenser för samhällsklimatet i Sverige. Men det kräver mer än en reklamkampanj om vem som byggde landet. Det måste också finnas mod och vilja att formulera framtidsvisioner och ambition att bestämma dagordningen.

Annars kommer någon annan att göra det. Precis som hittills.

måndag 2 maj 2011

S och V i Kramfors för jämlikhet – mot rasism


Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höll möten på torget i Kramfors i ett kyligt väder. Röda fanor vajade överallt, och det hölls eldiga tal med udden riktad mot regeringens politik.

- Ett annat Sverige är möjligt, Christina Höj Larsen, riksdagskvinna från V.
- Vi vill ha ett samhälle där vi hjälps åt, sa Rainor Melander från Kramfors arbetarkommun.

Förstamajfirandet i Kramfors inleddes av Vänsterpartiet. Korta anförande varvades med musik av det lokala bandet ”Broder Tukt”. Huvudtalare var Christina Höj Larsen från Härnösand. Hon angrep utförsäkringarna, och talade mycket om den tilltagande främlingsfientligheten i Sverige. Partiets Kramforsordförande Thomas Lundberg talade mest om behovet av jämlikhet. Jon Björkman gjorde en historisk koppling mellan Ådalen 31, de nyligen inträffade upproren i arabvärlden och vikten av att stärka folkets makt över hela världen.

Socialdemokraterna tågade som vanligt från Folkets Park med Ådalens Blåsorkester och Ytterlännes Paradorkester i spetsen, tät följda av den mäktiga fanborgen. ”Internationalen” och ”Arbetets söner” spelades. Huvudparollen var ”Jämlikhet och utveckling”.

Inledningsanförandet hölls av arbetarkommunens ordförande Thomas Näsholm. Därefter höll Rainor Melander tal. Han talade om solidaritet och demokratisk socialism. Han angrep kraftfullt Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och rasism. Dessutom ställde han krav på bättre trygghetssystem, en aktiv arbetsmarknadspolitik och större möjligheter till ett livslång lärande. Samtidigt sa han ett bestämt nej till kommersiella intressen i välfärden.

Peter Hedberg från SSU avslutade med ett tal vars huvudbudskap var att förnyelse inte innebär att vrida politiken åt höger.

Jobben först på S-möte i Sollefteå


Socialdemokraterna i Sollefteå firade Första maj med ett traditionellt demonstrationståg från Lillängets skola. Sollefteå Hornmusikkår och Ytterlännes Paradorkester medverkade. Det bistra vädret gjorde att många var tacksamma att mötet hölls inne på Hullsta gård, där det bjöds på kaffe och macka vid dukade bord.

Här som på andra håll var huvudparollen ”Jämlikhet och utveckling”. Mötet inleddes med tre korta appeller, som hölls av Lennart Örnblad från IF Metalls S-förening, Teresia Leifsdotter från SSU, och LO-Ångermanlands ordförande Ulrika Karlsson.
Örnblad angrep media, regeringen och Sverigedemokraterna, Leifsdotter talade mest om den höga ungdomsarbetslösheten, medan Karlsson var mycket bekymrad för EU:s ökade inblandning i lönebildningen, som enligt henne hotar den svenska modellen.

Huvudanförandet hölls av Susanne Eberstein, socialdemokratisk riksdagskvinna från Sundsvall.
- Landet slits sönder, började hon sitt tal med. Och fortsatte:
- Det går bra för Sverige, men bara för de välbeställda.

Hon ansåg att valförlusten berodde på att Socialdemokraterna inte har varit tillräckligt tydliga och övertygande i sin politik. Nu gällde det att inte slarva och formulera klara politiska mål. Det viktigaste var jobben, socialdemokraternas politik var full sysselsättning, hon tvekade inte att kalla det ”arbetslinjen”, inte heller att använda uttrycket ”det ska löna sig att arbeta”, som annars länge har förknippats med Moderaterna.

Susanne Eberstein framhöll också två andra viktiga satsningar från Socialdemokraternas sida, nämligen ungdomarna, och infrastruktur och utbildning. Hon ironiserade mycket över de gångna vintrarnas tågkaos.

Mötet avslutades med musikunderhållning av Emil Assergård.

Valborg firades på många platser i Kramfors


Det kyliga vädret skrämde inte Kramforsborna från att fira Valborg. Det tändes majbrasor på många håll runt om i kommunen. Vårens ankomst hälsades med underhållning på flera ställen med körsång och trubadur, korv och annat gott grillades och spred härliga dofter vida omkring och det anordnades lekar för både stora och små. För många ungdomsföreningar är Valborg ett tillfälle att få in lite extrainkomster till verksamheten.

På flera platser hölls det inspirerade tal till vårens och ljusets ära.

Traditionsenligt är Valborg en helg då det skjuts fyrverkerier, och fantasifulla mönster syntes överallt uppe på den blygrå himlen. Eldarnas mäktiga lågor lyste upp kvällen länge när skymningen föll.

söndag 1 maj 2011

Veckan från hyllan 15


Rysslands premiärminister Vladimir Putin har varit på blixtvisit i Sverige. Han träffade Fredrik Reinfeldt och de två statsmännen samtalade om samarbete, handel och mänskliga rättigheter. Arbetsfördelningen var enkel, Reinfeldt talade om samarbete och handel, Putin om mänskliga rättigheter.

Kommentarerna efteråt präglades av förvirring. Ryssland är inte lätt att förstå sig på, och har aldrig varit det. Nu kan det vara än svårare, med ett samhälle som utmärks av rövarkapitalism, autokrati och chauvinism.

Bästa sättet att begripa vad som egentligen händer hos den stora grannen i öst tycks vara den metod som den ryske författaren Vladimir Sorokin använder i sin roman "I det heliga Rysslands tjänst" - att gå till det förflutna och extrapolera det till nutiden.

Sorokin har med framgång metoden i flera romaner. Här bjuder jag på en recension av "I det heliga Rysslands tjänst", och som bonus med anledning av Första maj också en recension av en annan av hans romaner, "Is".

I det heliga Rysslands tjänst
Vladimir Sorokin
Övers. Ben Hellman
Norstedts

Den säregne ryssen Vladimir Sorokin är en författare som däremot intar en ytterst kritisk inställning till sitt land och dess historia. Hans senaste roman är en dystopi som utspelar sig år 2027. Ryssland är en stormakt som kontrollerar all energitillgång, hela tillverkningsindustrin i världen är förlagd till Kina, och mot Västeuropa har det byggts en Mur, samtidigt som alla ryssar har "frivilligt" bränt sina utrikespass på ett offentligt bål i Moskva. I Ryssland råder en högteknologisk feodalism, landet styrs av Härskaren, allt är underkastat Statens bästa, det finns en adel, och ett flertal olika korporationer. Kontrollen utövas genom en säkerhetstjänst som kallas för "opritjniker".
För den som inte är tillräckligt insatt i rysk historia kan jag berätta att opritjniker var Ivan den förskräckliges dödsskvadroner, och "opritjina" är i Ryssland synonymt med skräckvälde.
Vi får följa en högt uppsatt opritjnik under en dag av yrkesutövning, bokens originaltitel är "En opritjniks dag", i ett landskap som är en märklig blandning av science fiction och traditionell rysk lantlig idyll. Det blir till en orgie i våld, översitteri, korruption, fifflarmentalitet och ett bisarrt manligt kamratskap. Definitivt barnförbjudet.
Det är en högst deprimerande bild av tendenser i dagens Ryssland. Sorokin har också en kritisk attityd till sitt lands förflutna och en djupt pessimistisk syn dess framtid. Alla tidsperspektiven hänger naturligtvis ihop.
Pessimismen kan tyckas vara alltför långt driven, det finns ingen som helst öppning i handlingen, och det blir till slut till en svaghet i en annars mycket stark roman.

En rysk författare som för den avantgardistiska traditionen vidare är den kontroversielle Vladimir Sorokin. Hans senaste roman "Is" (Norstedts; övers. Ben Hellman) berättar historien om en märklig sekt i Moskva som kidnappar blonda och blåögda och slår dem i bröstet med en mycket speciell isslägga för att se om "deras hjärta börjar tala". De som överlever upptas i brödraskapet som ser sig själva som de enda levande medan resten är levande lik. Vi får följa sektens historia bakåt i tiden och sedan fram till vår tid i det postkommunistiska Ryssland. Vi färdas genom en brutal och hänsynslös värld, där "de levande" skyr inga som helst medel för att förverkliga sina apokalyptiska mål.
Det här är naturligtvis en bild av modern rysk historia, fantastiskt återgiven. Men det är lika mycket en berättelse om makt, som härskar oinskränkt över människorna genom olika skepnader, politiska och ekonomiska.
Sorokins berättarstil skulle jag vilja kalla för "accelererande" - han börjar försiktigt, mycket knapphändigt, som liknar mest enkla scenanvisningar, för att alltmer ta fart med fantasi och fabuleringsförmåga, med mycket humor och fantastiska dialoger.

Första maj, första maj..


Veckans viktigaste händelse är utan tvekan 1 maj. Vad kan vara mer glädjerikt och värt att fira än de arbetande människornas egen helg? Inte helgon, kungar, eller stolta nationer, utan den som arbetar.
Första maj!