Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 14 april 2012

Slår vakt om samiskt kulturarv


Det sydsamiska kulturarvet är basen för Doris och Sven-Åke Risfjells konst. De driver Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina, där de sprider på olika sätt kunskap om den samiska kulturen. På lördag har paret vernissage för sin utställning på Kramfors konsthall.

Utställningen innehåller flera av den sydsamiska kulturens konstnärliga uttryck. Doris Risfjells oljor går i hela skalan av röda och bruna nyanser. Motiven går tillbaka på samisk mytologi och tro. Det handlar mycket om heliga platser i naturen, starka symboler som renen, och olika tecken för fenomen centrala för det samiska kulturlivet – trumman, jakten, elden.

Det vilar en suggestiv och symbolmättad stämning av magi och naturmystik över tavlorna.
- Det jag målar är inre bilder, säger Doris Risfjell.

Hennes bildvävnader däremot hänför sig snarare till den yttre miljön, där hon söker fånga naturens enorma färgskala. Paret Risfjell bor i utkanten av Vilhelmina med utsikt över Marsfjällen, en synnerligen stimulerande miljö, som verkligen inbjuder till skapande.
- Det är starka känslor som omvandlas till bilder, säger Doris.

Och trots att dessa känslor kan handla om smärta eller sorg är färgsättningen ljus och utstrålar glädje. Det är kanske livsglädjen som emanerar från södra Lapplands kraftfulla och värdiga naturlandskap, och som genom ett besjälat synsätt transformeras till vital konst.

Makarna Risfjell skapar i en tradition som framför allt vill bevara. Det gäller framför allt slöjden. Man vänder sig starkt emot många av de plagiat och turistanpassade alster som florerar på marknaden. Både Sven-Åke och Doris lägger stor möda på att gräva i gamla källor på museer och andra håll. Ambitionen är att återskapa äkta sydsamiskt hantverk. Båda arbetar med traditionellt material som tenntråd, björk, horn och garvat skinn.

Inte minst Åke Risfjells trummor är rikt dekorerade med urgamla samiska tecken och symboler, ett minutiöst och oerhört tidskrävande arbetet.
- Vår kulturgärning är att bevara det sydsamiska kulturarvet, säger Sven-Åke Risfjell.

Utställningen pågår till och med den 7 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar