Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 21 januari 2012

Småländsk by gestaltar samhällsutvecklingen


ROMAN
Över byn välver sig himlen
Anna Rudberg
Solvändan, 2011

Under uppseendeväckande kort tid går Sverige från att vara ett fattigt bondeland till ett urbaniserat välfärdssamhälle. Torpare och småbönder flyttar in till de expanderande städerna, industrins hjul snurrar allt snabbare, medan landsbygden på samma gång avfolkas och mekaniseras. Det är på många sätt en dramatisk samhällsutveckling som borde vara tacksamt stoff för litterära skildringar.

Anna Rudberg väljer att gestalta det historiska skeendet genom en bys perspektiv. Med ett antal episoder som beskriver några personers öden i en småländsk by, med början i slutet av 1800-talet fram till våra dagar, får vi en bild av hur samhället utvecklades under ett drygt sekel.

Tyngdpunkten finns hos de kvinnliga gestalternas, romanen är på ett mycket förtjänstfullt sätt en kvinnornas historia.

Anna Rudberg är en naturskildrare av rang, och med ett arkaiserande, stundtals nästan bibliskt språk (även om det kan bli ett och annat ”översiggivet” för mycket) levandegör hon byns geografi, landskapets topografi, årstidernas växlingar, och inte minst alla de avtryck som människorna lämnar efter sig.

Romanens stora svaghet är att episoderna inte hänger särskilt bra ihop, mer än att de hänför sig till personer från ett begränsat antal familjer över några generationer. Övergångarna i samhällsutvecklingen får aldrig någon bakgrund, än mindre en förklaring. Och var finns arbetarrörelsen, frikyrkorna och klasskampen? Två världskrig passerar och berörs med några få rader i förbifarten.
Det blir inte bättre av att årtalen fastslås istället för att berättas fram.

Men berättelserna finns kvar, och det är vackert s

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar