Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

torsdag 2 januari 2014

Ådalens uppgång och fallSågspår
Birgit Öberg
Hjalmarsson & Högberg

Ådalen spelade en central roll i moderniseringen av Sverige. Skogs- och trävaruindustrin var de absoluta spjutspetsarna i industrialiseringsprocessen, som så totalt kom att omvandla hela landet. Det var hit som folk kom från när och fjärran för att skapa sig en förmögenhet, eller få en dräglig utkomst. Det var här som grunden las till det moderna välfärdssamhället, och det var också här som den bygynnande industrialiseringens skarpaste konflikter ägde rum, med skotten i Lunde som självklar kulmen.

En betydande roll i hela detta historiska skeende hade de företagsledare och de familjer som ledde utvecklingen. Kempe, Sahlberg, Qvist är alla kända släktnamn i Ådalen, även om klangen av deras namn värderas olika beroende på betraktarens politiska hemvist.

Birgit Öbergs bok är inte särskild politisk till sin karaktär, inte heller särskilt dramtisk. Undertiteln är ”Berättelser och minnen från Ådalens ångsågstid 1850-tal – 1930-tal”, och berättar historien om fyra generationers företagsledare och deras familjer.

Få är så lämpade som Birgit Öberg att berätta denna historia. Hon har rötter både i Kramfors och i Sollefteå, och hennes mormor var den legendariska fru Sahlberg på Solbacken. Det här är på sätt och vis hennes egen historia.

Genom alla fyra generationerna löper det en berättelse om starka kvinnor från Ådalen som gifter sig med inflyttade företagsamma män. Boken har sin styrka inte minst i de många färgstarka kvinnoporträtten.

Ganska detaljerat skildras vardagslivet, parallellt med en kronologisk företagshistoria, med ett Ådalen myllrande av liv i bakgrunden. Birgit Öberg har grävt djupt i arkiven, och genom bouppteckningar, testamenten, landshövdingerapporter, kassaböcker, brev och andra dokument återskapar hon lite av forna tiders vardag. Det är genom de små detaljerna som människor från en avlägsen tid kommer oss nära.


Boken har dessutom ett slösande rikt bildmaterial, som innehåller lite av varje för alla som är det minsta historieintresserade. En riktig praktvolym om vår bygds uppgång och fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar