Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

tisdag 23 februari 2010

Kommer långt med goda avsikter


TIDSKRIFT
Avsikter

Tidskriften Avsikter har funnits i tolv år och kommit ut med 30 nummer.
– Det gör oss unika, säger Niklas Mossberg, ordförande i Tidskriftsföreningen Avsikter, som ger ut Avsikter.
Trots det lever tidskriften ganska mycket i skymundan. Prenumerantstocken är liten, och ekonomin bygger till stor del på ABF:s stödköp. Niklas Mossberg sticker inte under stol med att tidskriften i mångt och mycket är ett hobbyprojekt.
– Men vi kämpar på och tänker fortsätta med vår utgivning, säger han.
Avsikter står på två ben. Det ena är arbetarlitteratur, och tidskriften har sedan gammalt en koppling till föreningen Arbetarskrivare. Det andra benet är skrivarrörelsen, ett fenomen som har vuxit lavinartat de senaste åren.

Tidskriften publicerar noveller, dikter, reportage och litterära porträtt. Man har också tävlingar. Stående inslag är satirteckningar av Robert Nyberg och faktiskt en schackruta.
Utgivningens frekvens kan halta ibland, det ”aktuella” numret är daterat mars 2009. Här finns en kort text av den nyligen avlidne litteraturprofessorn och specialisten på arbetarlitteratur Lars Furuland, som sammanfattar sina memoarer. Titeln lockar verkligen till läsning: ”En frilansande vänsterskribents äventyr”.

Numret innehåller också dikter och noveller, som handlar mest om vardagliga saker, en snabbild från ett sjukhuslaboratorium, några strofer om en anhörigs död, en poetisk fundering kring ”smaken av asfalt”, två dialoger vid postlådan.
Vinnaren av Hasselbladsstiftelsens internationella pris den mexikanska fotografen Graciela Iturbide presenteras. Dessutom några spridda bokrecensioner.
– Det är viktigt för oss att inte vara antikvariska, och bara hela tiden se bakåt mot arbetarlitteraturens storhetstid, säger Niklas Mossberg.
– Det finns ett ständigt behov av förnyelse.
Niklas har ingen bra förklaring till tidskriftens namn. Han försöker skämta om att det börjar på bokstaven A, och då kommer man alltid först. Men han tror att det har mer att göra med mänskliga avsikter som litterärt tema, med betoning på pluralformen. Det finns en vildvuxen rikedom inom det oklara och vida begreppet arbetarlitteratur, och det är det man vill spegla.

Mer kan läsas på tidskriftens hemsida http://www.avsikter.panatet.se/

Publicerat i Flamman 2010-7
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar