Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

lördag 5 januari 2019

Historien om finanskrisernas hantering upprepar sig
Finanskriser är inget nytt i historien. Den 5 januari 2013 var det 200 år sedan den så kallade statsbankrutten (statsbankerotten) i Danmark.
Danmark finansierade sina krig mot Napoleons Frankrike genom att låta sedelpressarna gå varma.
Krig och sunda statsfinanser bor sällan granne med varandra. Inflationen skenade, och penningvärdet sjönk till sex procent av dess uppgivna värde i silver.
Situationen blev ohållbar och därför tvingades man till en valutareform, som innebar att de gamla sedlarna – något charmigt och totalt missvisande kallade för kurantrigsdaler – växlades mot ny valuta som hette rigsbankdaler. Relationen var 6:1, vilket säger en hel del om hur stora förluster som åsamkades den danska befolkningen.
Att kalla det reform är inte heller rättvisande, då det egentligen var en realisation eller nedskrivning.
Detsamma gällde för inlösen av statsobligationer, och det i sin tur innebar att den danska staten i alla fall delvis inte kunde uppfylla sina förpliktelser.
Därför kallas det för statsbankrutt, trots att det aldrig var tal om att helt ställa in betalningarna.
Reformens verkningar var inte helt övertygande, och än idag träter de lärde om hur den bör bedömas.
Och Danmark lärde lika mycket av sina krigsäventyr som världen av sina kapitalistiska äventyrligheter.
Ingenting.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar